För vårdgivare

Vi arbetar i journalsystemet Take Care.

Vi är en privat mottagning som driver vår verksamhet på uppdrag av Stockholms läns landsting

Basuppdrag

Målgruppen är barn och ungdomar i åldrarna 0 till och med 17 år som har en komplicerad sjukdomsbild, men som inte behöver akutsjukhusets specialistkompetens och utrustning.
Basuppdraget är på specialistnivå. Vår barn- och ungdomsmedicinska mottagning har inte ett akutuppdrag men vi ska till vår målgrupp kunna erbjuda ett antal oplanerade besök per dag. Barn och ungdomar som inte tillhör målgruppen ska i första hand vända sig till husläkarmottagningarna.

Kriterier för vilka barn och ungdomar som ska tas emot på vår  barn- och ungdomsmedicinska mottagning finns beskrivet på webbplatsen Viss.nu.

Tjänstetelefon (gällande basuppdraget): 08-557 64 505, 08-557 64 504 alternativt 08-557 64 507

Mejladress (avsedd för vårdgivare):

info@globenbumm.se

Tilläggsuppdrag

  • Utredning, behandling och uppföljning av barn och ungdomar med misstänkt eller diagnostiserad ADHD/ADD från 4 till och med 17 år.

Finns det tecken på svårare psykiatrisk problematik eller frågeställning kring autismspektrumtillstånd hänvisar vi till BUP.

Tjänstetelefon (gällande ADHD/ADD-utredningar): 08-557 64 504, 08-557 64 505

Mejladress (avsedd för vårdgivare):

info@globenbumm.se

Remissunderlaget för ADHD/ADD- utredningar till Globen BUMM ska innehålla:

  • Pedagogisk beskrivning från förskola/skola
  • Läkarbedömning med omfattande helhetsbeskrivning av problematiken samt relevant medicinsk och social bakgrund (remiss)
  • Kopia på BVC/skolhälsovårdsjournalen

Själva utredningen består av 5-6 besök hos barnläkare/legitimerad psykolog, under sammanlagt cirka 2-3 veckor. Om föräldrarna önskar kan skolan få återlämning av utredningsresultaten hos oss.

Efter genomgången utredning kan vi erbjuda medicinering mot koncentrationssvårigheter om det är aktuellt. I nuläget kan vi endast ta emot de patienter som utretts hos oss på Globen BUMM.